Sukuseuran säännöt

Sipposten sukuseuran toiminta

Sukuseuran toimintaa jatketaan edellisvuosien suuntaa noudattaen. Sukuneuvosto päättää sukutapahtumien ja sukukokouksen pitopaikasta ja ajasta.

Otetaan osaa Karjalan Liiton tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan, joissa sukuseurat ovat esillä, mm. kesäkuussa vuosittain vietettäviin Karjalaisiin Kesäjuhliin.

Muita tapahtumia järjestettäessä otetaan huomioon suvun piiristä tulleet aloitteet. Voidaan järjestää esim. kesäkokoontumisia ja panostetaan voimavaroja kolmen vuoden kuluttua pidettävään varsinaiseen sukukokoukseen.

Osallistutaan Valkjärven pitäjäseuran toimintaan sukuna.

Jäsenmäärää pyritään lisäämään mahdollisuuksien puitteissa esim. suuntaamalla toimintaa jossain muodossa nuorille Sipposille.

Sipposten sukuneuvosto

Sipposen sukuseuran sukuneuvoston jäsenet v.2015 ->

 • Sukuseuran shamaani Kauko Sipponen, Helsinki
 • Mika Sipponen, puheenjohtaja, Kiveläntie 17 C, 42700 Keuruu, puh.050-5665517, mika.tapani.sipponen(at)gmail.com
 • Maija-Liisa Ojala (Sipponen), varapuheenjohtaja, Tikkakoski
 • Tapio Sipponen, Sotkamo
 • Helena Taipale, Vehkajärvi
 • Ilkka Sipponen, Kerava
 • Riitta Sokkanen, Lappeenranta

Varsinaisia sukukokouksia on ollut noin joka kolmas vuosi, ja muita sukutapaamisia lähes vuosittain.

Aiemmat shamaanit

"Shamaani (suvun vanhin), tietäjä, taitaja ylitse muiden". Elinikäinen arvo.

Aikaisemmat shamaanit:

 • N:o 1 sukumme kantaisä Thomas (Tuomas) Sippoin (vahva Tuomas), kuollut ennen 1732.
 • N:o 2 Mikko Sipponen s. 2.7.1869, k.17.5.1939. Vahva vaikuttaja, kansanedustaja v.1907-1910. Karjalaisten edunajaja senaatissa.
 • N:o 3 Urho Sipponen s. k. . Musiikkineuvos.

Perhejuhlat ja tapahtumat

Nyt teillä, seuramme jäsenet, on mahdollisuus saada perhejuhlienne kuvia ja selostus niistä seuramme kotisivulle. Edellytämme vain, että voimme muuttaa esim. kuvakokoa sivuillemme sopivaksi. Lähettäkää kuvat ja tekstit osoitteella: sukuseura@sipposet.fi.

Halutessanne voimme myös laittaa sivultamme linkin teidän omille kotisivuillenne tai sosiaalisen median sivuille.

Aiempi toiminta

Tuotteet

 • Sipposten Sukuseuran pöytästandaari (punamusta, sukuseuran logolla)
 • Sipposten Sukuseuran viiri (isännän viiri, punamusta, sukuseuran logolla)
 • Sukututkimuskirjanen
 • Videonauhoja Sukuseuran toiminnasta
 • Karjalaan ja Valkjärveen liittyvää kirjallisuutta

Näitä tuotteita ja niiden hintoja voi tiedustella sukuneuvoston jäseniltä.

Valittu kuva